Energian varastointi

Qheatin aurinkoenergian kausivarastointi – energiatehokkuutta vuoden ympäri

 

Miksi energiaa tulee varastoida?

Fakta on, että tulevaisuudessa energiantuotannossa tullaan siirtymään pitkälti aurinkoenergiaan – jopa Suomessa. Pimeässä pohjolassa aurinkosähköstä on kuitenkin hyötyä lähinnä vain kesäkuukausien ajan, jolloin siitä on jopa ylitarjontaa, minkä seurauksena hyvää energiaa menee hukkaan. Tilanne on pelastettavissa kuitenkin Qheatin kollektoriteknologialla, jonka avulla aurinkosähkö on mahdollista varastoida lämpönä syvälle kallioperään.
Aurinkoenergian säilyttäminen kallioperässä on myös luonnollista kesän ja talven välisen vaihtelun tuottamien resurssien hyödyntämistä ja mahdollistaa sähkön tuottamisen ja kuluttamisen siellä, missä se on kannattavinta, joten miksi emme tekisi niin?

Kuinka Qheatin energian varastointi tapahtuu?

Talvisin syvät maalämpökaivot huolehtivat yhdessä lämpöpumpun kanssa kiinteistön lämmityksestä, mutta kesällä tarpeet ovat luonnollisesti päinvastaiset – jopa Suomessa tarvitaan jäähdytysenergiaa. Tähän tarpeeseen vastaa Qheat, jonka syvälämpökaivojen koaksaaliputkien vakuumieristys mahdollistaa energian virtaussuunnan kääntämisen päinvastoin. Tämän innovatiivisen teknologian avulla pääsemme käyttämään viilennettävää kiinteistöä energianlähteenä: lämpöä työnnetään putkea pitkin alas ja samalla tuodaan päinvastaiseen suuntaan jäähdytysilmaa kesän tarpeisiin.

Vakuumieristyksen ansioista kiinteistöstä talteen otettu lämpö ei pääse kontaktiin kiven kanssa putken alkupäässä lainkaan vaan jää energiavarastoon kaivon pohjalle. Pohjan korkeiden lämpötilojen ansiosta lämpö ei pääse karkaamaan kauas eikä pohjavesi pääse myöskään huuhtelemaan sitä, joten se pysyy siellä lämpövarastossa, kunnes virtaus taas käännetään talvella toiseen suuntaan talon lämmittämistä varten.

Qheatin energian varastoiminen kallioperään perustuu kallion tasalämpöisyyteen: lämmitystarpeita varten talteen otettu lämpö jättää vajeen, joka on ladattavissa kesän ylimääräisellä energialla. Käytännössä energian varastoiminen on siis tämän kupin täyttämistä, ikään kuin kallion lataamista.

Mitä rajoitteita on nykyisissä energiavarastoissa?

Mutta mihin tarvitsemme Qheatin uutta varastointiteknologiaa, kun meillä on jo muita keinoja energiavarastoinnille? Vastaus löytyy edullisuudesta ja suuremmasta hyötysuhteesta. Esimerkiksi aurinkoenergian varastoiminen akkuihin on rajallista ja taloudellisesti mahdotonta suurien määrien varastoimiseen. Vesivoima puolestaan omaa suuren varastointikapasiteetin, mutta sitä koskevat rajoitukset rakentamisen suhteen tekevät uusien vesivoimaloiden rakentamisen mahdottomaksi. Perinteiseen maalämpöputkistoon varastointiin verrattuna syvälämpökaivovarastointi antaa niin ikään huomattavasti suuremman hyödyn, sillä pienen reiän avulla ulotutaan valtavaan energiavarastoon. Maanpäällä vastaava vaatisi kerrostalon verran tilaa!

Mitä hyötyä on aurinkoenergian varastoimisesta?

Aurinkosähkön ja jäähdytyksen ajallinen korrelaatio on loistava, minkä ansiosta talven lämmityskuorma siirtyy kesän jäähdytyskuormaksi tehden arvoa aurinkosähkölle. Energian kausivarastointi hyödyntää siis olosuhteiden vaihtelua ja säästää energiaresursseja. Qheatin kallioperäisten lämpövarastojen avulla vältytään esimerkiksi erillisten maakaasu- ja öljykäyttöisten lämpökeskuksien käynnistämiseltä ja raivataan uusiutuville energiantuotantomuodoille ekolokeroa.
Kaiken huipuksi Qheatin lämmönvarastointitekniikka on vieläpä kustannustehokasta ja hiilineutraalia, sekä omalta osaltaan mukana vastaamassa EU:n ilmastotavoitteisiin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Käsilläsi on ratkaisu, jota kiittävät sekä kuluttajat, että maapallo.

Mitä hyötyä energian varastoimisesta on minulle?

Energianvarastoimisen avulla estetään luonnollisesti energian hukkaan meneminen, mutta siitä on muutakin konkreettista hyötyä kuluttajille. Ilmaisen aurinkoenergian hyödyntämisen ansiosta hinnat voidaan pitää huokeina myös asiakkaille. Näin ollen pääset ottamaan täyden hyödyn hintojen vaihtelusta ja nauttimaan halvasta energiasta.