Day

30 kesäkuun, 2023
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland edistää uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa energiatehokkuutta jakamansa energiatuen kautta. Energiatuen etusijalla ovat uuden teknologian hankkeet, joiden merkitys on keskeinen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteiden kannalta. Kokonaisuudessaan energiatukea on varattu valtion vuoden 2023 talousarviosta noin 250 miljoonaa euroa. Toukokuuhun mennessä Business Finland ei ollut saanut yhtäkään uuden teknologian hyödyntämiseen tähtäävää energiatukihakemusta vuodelle 2023. ”QHeatin keskisyvät...
Read More