By

admin
luminen kallio
QHeatin geotermiset kaivot tuottavat puhdasta, ehtymätöntä ja omavaraista energiaa suurille kiinteistöille. Kiinteistösijoittajille geoterminen energia on hyvä keino vastata tulevaisuuden vastuullisuusvaatimuksiin. Rahan hinta Vastuullisuus on pitkään merkinnyt pehmeitä arvoja ja kädenlämpöisten raporttien kirjoittelua. Näin ei enää ole: tänä päivänä ja tästä eteenpäin vastuullisuus on kiinteä osa kovaa bisnestä. Näin myös kiinteistösijoittamisessa. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävä kiinteistö on...
Read More
Quantitative Heat Oy:n teknologialla toteutettu maalämpökaivo porattiin kahden kilometrin syvyyteen Lounavoima Oy:n Korvenmäen ekovoimalaitoksella Salossa. Kyseessä on toinen kuudesta ekovoimalaitokselle suunnitellusta lämpökaivosta. ”Tämä on valtava harppaus geoenergian hyödyntämisessä”, iloitsee QHeatin toimitusjohtaja Erika Salmenvaara. Korvenmäen ekovoimalaitokselle valmistunut 2008 metriin porattu lämpökaivo on kohteen toinen ja syvin QHeatin teknologialla toteutettu kaivo. ”Teknologiamme näkökulmasta 30 prosentin lisäys 1500...
Read More
Ilmastorahasto teki noin puolitoista vuotta sitten rahoituspäätöksen QHeatin keskisyvien lämpökaivojen uuden ja entistä tehokkaamman poraamiskaluston hankintaa varten. QHeat on sen jälkeen saanut valmiiksi kolme lämpökaivoprojektia Suomessa, ja ensimmäinen kansainvälinen projekti Virossa on käynnistynyt. QHeatin toimitusjohtaja Erika Salmenvaara kertoi viime kuukausien merkittävimmistä virstanpylväistä. Geoterminen lämmöntuotanto on kehittyvä toimiala, jolla on paljon potentiaalia ilmastotoimenpiteissä muun muassa lämmöntuotannon...
Read More
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland edistää uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa energiatehokkuutta jakamansa energiatuen kautta. Energiatuen etusijalla ovat uuden teknologian hankkeet, joiden merkitys on keskeinen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteiden kannalta. Kokonaisuudessaan energiatukea on varattu valtion vuoden 2023 talousarviosta noin 250 miljoonaa euroa. Toukokuuhun mennessä Business Finland ei ollut saanut yhtäkään uuden teknologian hyödyntämiseen tähtäävää energiatukihakemusta vuodelle 2023. ”QHeatin keskisyvät...
Read More
Espoon Finnoossa lämmitetään täysin päästöttömästi QHeatin geotermisten lämpökaivojen avulla. Tehokkaasti toimivat kaivot tuovat maalämmön monet hyödyt tiiviisti rakennettuun ympäristöön ja suurkohteisiin. Ensi silmäyksellä Espoon Finnoossa Peijinkadulla sijaitseva uudiskohde on samanlainen kuin muutkin kehittyvät alueet pääkaupungin kupeessa. Näissä taloissa on kuitenkin jotain, joka tekee niistä erityisiä. Ne ovat tulevaisuudessa todennäköisesti naapureitaan arvokkaampia kohteita. Näin uskoo kiinteistösijoitus-...
Read More
QHeatin keskisyvät geotermiset lämpökaivot tarjoavat päästötöntä, ehtymätöntä ja sataprosenttisesti kotimaista lämmitysenergiaa suurille kiinteistöille ja kaukolämpöyhtiöille. Geopoliittisen tilanteen muuttuminen ja ilmastotavoitteiden vauhdittuminen tarkoittavat, että energiaomavaraisuus ja päästöttömät energiaratkaisut kiinnostavat yhä useampia toimijoita. Geotermisellä energialla on suuri potentiaali uusiutuvien energialähteiden paletissa – tästä kertoo kasvanut kiinnostus lämpökaivojamme kohtaan viime vuonna ja vuoden 2023 alussa. Kiireinen vuosi projektien...
Read More
QHeatin rakentama Vantaan Energian geolämpölaitos on aloittanut toimintansa. Vantaan Varistossa toimiva geoterminen lämpölaitos koostuu kolmesta noin 800 metriä syvästä lämpökaivosta. Kaivojen arvioitu vuotuinen energiantuotanto on 2 600 megawattituntia, mikä vastaa noin 130 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta. ”Asiakkaamme saavat geotermisen lämmön edut huolettomana palveluna ja vakaaseen hintaan. Tämä on ensimmäisiä kertoja Suomessa, kun geotermistä lämpöä hyödynnetään kaukolämpöverkossa”,...
Read More
Lounavoimalla ilmastoarvot ja kestävästi tuotettu energia ohjaavat kaikkea toimintaa. QHeatin lämpökaivo vähentää energianhukkaa ja karsii fossiilisten polttoaineiden käyttöä. ”Myös Salon seudulla tuotantoyhtiöt ja varsinkin kansainväliset yritykset ovat entistäkin tarkempia energiapaletin kestävyydestä. Kaukolämpöasiakkaat tarvitsevat ja vaativat päästötöntä energiaa. Tästäkin syystä ilmastoasiat ohjaavat Lounavoiman investointipäätöksiä”, Lounavoiman ja Salon Kaukolämmön toimitusjohtaja Petri Onikki kertoo. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja...
Read More
Lämmön kierrätyksessä on paljon käyttämätöntä potentiaalia, kirjoittaa lämpökaivoyrityksen johtaja mielipidekirjoituksessaan. Suuri marketti tai kauppakeskus paitsi käyttää, myös tuottaa valtavasti lämpöenergiaa. Jäähdytysjärjestelmistä syntyvä energia ja poistoilman lämpö muodostavat yhdessä merkittävän lämmönlähteen. Suuret marketit ovat jo ottaneet jäähdytyksestä syntyvän lauhde-energian hyötykäyttöön. Esimerkiksi suuri päivittäistavaraketju otti käyttöön vuonna 2019 ratkaisun, joka ottaa kauppakiinteistöjen kylmäjärjestelmien tuottaman lauhdelämmön ja poistoilman...
Read More
QHeatin liiketoiminnan vahvuutena on ainutlaatuinen ja jo toimivaksi todistettu teknologia sekä teknologian voimakas skaalautuvuus. QHeatin ainutlaatuisen teknologian avulla geotermistä energiaa saadaan käytettyä keskisyvistä lämpökaivoista mahdollisimman tehokkaasti lämmitykseen, jäähdytykseen ja lämmön varastointiin. ”Suurin ilmastoteko, mitä yhtiömme voi tehdä, on vauhdittaa koko geotermisen energian toimialan kehitystä. Intressinämme on saada teknologia mahdollisimman monen toimijan käyttöön patenttiemme lisenssien avulla”,...
Read More
1 2 3