Espoon Koskelon geolämpölaitoksen luona raportoitua maan tärähtelyä  

QHeat on saanut Seismologian instituutilta tiedon Espoon Koskelon alueella todetusta 1.1 magnitudin mikrojäristyksestä 2.12.2020. Olemme keskustelleet asiasta Seismologian instituutin kanssa ja sopineet, että Seismologian instituutti asentaa Koskelon geolämpökaivollemme mittauslaitteistoa ja suorittaa kohteessa tarkempia mittauksia. Alustavan arviomme mukaan on mahdollista, että tapahtuneen mikrojäristyksen aiheutti kaivoon lähes vuoden käytön aikana hiljalleen kertynyt vesi.

Lähtökohtaisesti keskisyvät yhden reiän geolämpökaivot ovat turvallisia. Koskelon geolämpökaivo on ensimmäinen tyyppiään Pohjoismaissa. Olemme lämpökaivon käytön aikana huomanneet, että noin prosentti kierrossa olevasta vedestä joutuu hukkaan. Lämpökaivossa kierrossa oleva vesi on kaivovettä ja se poistuu luonnollisesti maaperään. Olemme jo ratkaisseet ongelman tulevia kohteitamme ajatellen, joissa veden hukkaan joutuminen ei ole mahdollista.

Tämän suuruusluokan seismisistä tapahtumista ei yleensä synny jälkiä maaperään tai koidu haittaa rakennuksille. Koskelon tapaukset ovat kuitenkin niin lähellä maan pintaa, että erityisesti niiden aiheuttamat äänet ovat ihmisen kuultavissa.

 

Linkki Seismologian instituutin tiedotteeseen: https://www.helsinki.fi/fi/node/100941

Lisätietoja antaa teknologiajohtaja Rami Niemi