Finnoon ja Niittykummun projekteissa edistetään samanaikaisesti viittä geotermistä lämpökaivoa

Vuonna 2022 QHeat poraa ensimmäistä kertaa viittä geotermistä kaivoa yhtä aikaa. Espoon Finnoossa QHeat poraa kaksi geotermistä lämpökaivoa Finnoon Syvälämpö Oy:lle. Espoon Niittykummussa QHeat toteuttaa kolme kaivoa paikalle rakennettavan asuinkorttelin tarpeisiin NREP:lle. Molemmissa kohteissa lämpökaivojen tavoitesyvyys on 1500–1600 metriä.

Kallion laatu määrittää sen, kuinka syvälle kaivoja voidaan porata. Ennen uuden lämpökaivoprojektin aloittamista tehdään kallioperän kartoitus, jolla selvitetään mahdollisten ruhjealueiden eli kallion rikkonaisuusvyöhykkeiden esiintyvyyttä. Ruhjealueet vaikeuttavat poraamista, ja käytössä olevasta teknologiasta ja osaamisesta riippuen voivat jopa estää etenemisen.

”Vaikka teemme perusteelliset kartoitukset kallioperään ennen projektien aloittamista, lämpökaivot porataan niin syvälle, ettei kukaan ihminen maailmassa pysty varmuudella sanomaan, osutaanko ruhjeeseen vai ei”, kertoo QHeatin projektijohtaja Simo Laitinen. Toukokuussa yrityksessä aloittanut Laitinen tuo QHeatin tiimiin kalliorakentamisosaamista muun muassa YIT:ltä ja Lemminkäiseltä.

Niittykummun kallioperässä on porauksen aikana kohdattu ruhjeita, jotka ovat hidastaneet tekeillä olevien lämpökaivoreikien poraamista, mutta eivät ole estäneet projektin etenemistä.

”QHeatin kehittämillä työmenetelmillä ruhjeen läpäisy onnistuu, ja sortuma-alueen vahvistamisen jälkeen olemme voineet jatkaa poraamista.”

Finnoossa kallioperä on osoittautunut ennakkotutkimusten mukaisesti eheäksi, mutta sattumuksilta ei ole vältytty. Juhannusaattona 24.6. Finnoossa kohdattiin vaaratilanne, kun maan alla oleva paineilman poistoputki irtosi hitsaussaumasta ja paine purkautui maan alle nostaen poistoputken ja kuopan välisen putken pätkän sekä maa-ainesta ylös porausreiästä.

Laitinen näkee sekä Niittykummun että Finnoon haasteet mahdollisuutena kerätä tärkeää tietoa ja kokemusta vaikeista porausympäristöistä.

”Teemme lämpökaivoporausta olosuhteissa, jollaisissa kukaan muu ei ole aikaisemmin toiminut. Juuri tällaisten kokemusten kautta QHeatin poraus- ja lämpökaivoteknologia kehittyy”, Laitinen sanoo.

Samalla alalle luodaan tärkeitä käytänteitä, jotka edesauttavat geotermisten lämpökaivojen rakentamista.

”Maalämpöalalla ei vielä ole riittävästi vakiintuneita käytäntöjä. Yhteisesti noudatettaville toimintatavoille on suuri tarve sekä porausten onnistumisen että turvallisuuden näkökulmasta.”

Sekä Finnoon että Niittykummun lämpökaivoprojektien ennakoitu valmistumisajankohta on vuoden 2022 aikana.

Kuva: QHeatin teknologiajohtaja Rami Niemi, porauspäällikkö Rauno Sipilä sekä projektijohtajat Simo Laitinen ja Tomi Kimari QHEatin Finnoon työmaalla Espoossa.