Geolämpölaitos edistää Vantaan Energian etenemistä kohti hiilinegatiivisuutta vuonna 2030

QHeatin rakentama Vantaan Energian geolämpölaitos on aloittanut toimintansa. Vantaan Varistossa toimiva geoterminen lämpölaitos koostuu kolmesta noin 800 metriä syvästä lämpökaivosta. Kaivojen arvioitu vuotuinen energiantuotanto on 2 600 megawattituntia, mikä vastaa noin 130 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta.

”Asiakkaamme saavat geotermisen lämmön edut huolettomana palveluna ja vakaaseen hintaan. Tämä on ensimmäisiä kertoja Suomessa, kun geotermistä lämpöä hyödynnetään kaukolämpöverkossa”, iloitsee Vantaan Energian lämpöliiketoiminnan johtaja Matti Wallin.

Vantaan Energia on tehnyt viime vuosina merkittäviä satsauksia kaukolämmön ympäristöystävällisyyteen ja yhtiö tähtää siihen, että lämpöverkossa kulkeva lämpö saadaan täysin uusiutuvista energialähteistä. Osana ilmastotavoitteita Vantaan Energia luopuu fossiilisista polttoaineista energiantuotannossa mahdollisimman nopeasti ja etenee kohti hiilinegatiivisuutta vuoteen 2030 mennessä.

QHeatin geotermiset lämpökaivot auttavat saavuttamaan Vantaan Energian ilmastotavoitteita.

”Geotermisen lämmön päästöt ovat jopa 95 prosenttia pienemmät fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. QHeat auttaa ratkaisemaan Vantaan Energian ilmastohaasteita, ja samanaikaisesti QHeat vauhdittaa myös Vantaan Energian asiakkaiden matkaa hiilineutraaliuteen”, toteaa QHeatin toimitusjohtaja Erika Salmenvaara.

Geotermisen lämpökaivon avulla kallioperässä lämmennyt vesi tuodaan maan pinnalle, josta lämpö siirtyy suoraan Vantaan Energian kaukolämpöverkkoon. QHeatin teknologialla Vantaan Energian tuotannossa syntynyttä lämpöenergiaa voidaan myös varastoida kesäisin kallioperään, mikä tasaa energiantuotannon tarvetta talven kulutuspiikeissä.

”Esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian saatavuudesta johtuen sähköenergian hinnanvaihtelut voivat olla suuria. Kun uusiutuvien energianlähteiden osuus tuotannossa lisääntyy, lämpökaivojen kaltaisten joustokomponenttien merkitys kasvaa”, Salmenvaara sanoo.