”Geotermisestä energiasta tulee vielä suomalainen vientituote” – QHeat mukana SuomiAreenassa

Ilmastorahasto esitteli kohdeyhtiöidensä ratkaisuja SuomiAreenan paneelissa. Geoterminen energia, kaasuturbiinit ja materiaalien talteenotto jätekuonasta ovat esimerkkejä teknologioista, jotka ratkovat ilmastonmuutoksen haasteita ja tarjoavat Suomelle kasvumahdollisuuksia.

QHeatista tuli keväällä 2022 yksi Ilmastorahaston ensimmäisistä kohdeyhtiöistä, kun rahasto päätti tukea QHeatin kasvua 3,3 miljoonan euron pääomalainalla (lue aiempi tiedote tästä). QHeatin ratkaisua esiteltiin Ilmastorahaston SuomiAreena-paneelissa 12.7.

”Jotta energiaomavaraisuutta ja uusiutuvien energianlähteiden osuutta voidaan kasvattaa, energiajärjestelmää täytyy osittain myös hajauttaa lähemmäs käyttäjää. Keskitetty uusiutuvan energian tuotanto, kuten pelletit tai biopolttoaineet, perustuvat edelleen enimmäkseen polttamiseen, mikä on päästöjen kannalta ongelma”, QHeatin toimitusjohtaja Erika Salmenvaara kuvaili.

Energiajärjestelmästä keskusteltaessa esiin nousivat myös maalämmön ja geotermisen energian erot. Siinä missä muutaman sadan metrin syvyydestä saatava maalämpö on peräisin pääosin auringosta, muutaman kilometrin syvyydestä saatava geoterminen energia on peräisin maan ytimestä. ”Geoterminen energia on siis ehtymätön luonnonvara, joka ei tule loppumaan”, Salmenvaara totesi.

QHeatin keskisyvät lämpökaivot ovat käytännössä päästötön ratkaisu suurille lämmöntarpeille ja kortteleille. Yhden suuren korttelin lämmittämiseen riittää pääsääntöisesti 2–3 lämpökaivoa. Koska yksi kaivo vaatii vain noin kolme neliömetriä tonttialaa, ratkaisu soveltuu erittäin hyvin tiiviiseen rakentamiseen.

Ilmastorahasto tukee lupaavia teknologioita yli alkuvaiheen epävarmuuden

Ilmastorahasto on valtion erityistehtäväyhtiö, joka auttaa ilmastonmuutosta torjuvia ja teollisuuden vähähiilisyyttä vauhdittavia suomalaisratkaisuja kasvamaan. Ilmastorahaston paneelissa keskustelivat QHeatin Salmenvaaran lisäksi Aurelia Turbinesin toimitusjohtaja Matti Malkamäki, Magsortin toimitusjohtaja Niklas Törnkvist sekä Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine.

Aurelia Turbines tuottaa teollisuudelle tehokkaita kaasuturbiineita korvaten fossiilisia polttoaineita vedyllä. Magsort on puolestaan kehittänyt teknologian, jonka avulla jätekuonasta voidaan ottaa talteen haluttuja materiaaleja – esimerkiksi metallia ja sementtiä.

Laine totesi paneelissa rahoituksen olevan usein hidasteena uusien, vaihtoehtoisten teknologioiden nousemiselle. Investointien tekeminen esimerkiksi uuteen kalustoon, jolla kaikki asiakastilaukset kyettäisiin täyttämään, ei ole välttämättä heti mahdollista. ”Tässä epävarmassa välivaiheessa Ilmastorahasto tulee apuun”, Laine kuvaili.

QHeat hankkii saamallaan Ilmastorahaston pääomalainalla ajanmukaisen porauskaluston, joilla kaivoja kyetään poraamaan nykyistä nopeammin ja ennustettavammin. Lisäksi uusista porista pyritään saamaan hyödynnettäväksi dataa, jonka avulla porausprosessia kyetään tehostamaan entisestään.

”Kasvumme kannalta on äärimmäisen hyödyllistä, että saamme rahoituksen jo näin varhaisessa vaiheessa. Keskisyvien lämpökaivojen teknologialla on merkittävä potentiaali tulla Suomen seuraavaksi vientituotteeksi. Lämpökaivomme patentti hyväksyttiin Suomen lisäksi äskettäin esimerkiksi Kanadassa”, Salmenvaara sanoi.