Hanna Sölli QHeatin talousjohtajaksi: ”Teknologiamme on merkittävä mahdollisuus vähentää kiinteistöjen elinkaaripäästöjä”

Hanna Sölli on nimitetty 1.2.2022 alkaen Quantitative Heat Oy:n talousjohtajaksi. Sölli siirtyy QHeatille rakennusyhtiö YIT:ltä, jossa hän johti vihreän kasvun strategista kehitysohjelmaa.

”Halusimme tiimiimme henkilön, jolla on vahva taloudellinen osaaminen sekä ymmärrystä toimialaltamme. Hannan laaja kokemus rakennus- ja energiasektorilta sekä ymmärrys liiketoiminnan kehittämisestä on juuri sitä kokemusta, jota tarvitsemme liiketoimintamme kasvun kiihdyttämiseen. Toivotamme Hannan innolla tervetulleeksi tiimiimme”, toteaa QHeatin toimitusjohtaja Erika Salmenvaara.

Geoterminen energia ja uuden luominen houkuttelivat kasvuyhtiöön

Sölli kuuli QHeatista ensimmäisen kerran muutamia vuosia sitten ja kiinnostui QHeatin visiosta jo tuolloin.

”Energiamurros vaikuttaa merkittävästi myös rakennusyhtiöihin: lämmitys ja lämpimän käyttöveden tuottaminen aiheuttaa yli 70 % rakennusten elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä. Geoterminen energia on suuri mahdollisuus vähentää niin uudisrakennusten kuin olemassa olevankin rakennuskannan energiankäytöstä syntyvää ilmastokuormitusta”, Sölli kuvailee.

Söllillä on pitkä kokemus talousjohdon tehtävistä ja liiketoiminnan kehittämisestä. Edellisessä tehtävässään YIT:llä hän kartoitti uusia liiketoimintamahdollisuuksia ilmastonmuutoksen ympärillä ja keskittyi maalämmön mahdollisuuksiin rakennusten lämmittämisessä ja jäähdytyksessä.

”Nautin siitä, että yrityksessä tähdätään korkealle ja luodaan uutta. QHeatin teknologian mahdollisuudet ovat valtavat, enkä olisi siirtynyt pieneen yritykseen, jos en näkisi siinä merkittävää potentiaalia”, hän toteaa.

Tulevaisuuden energiajärjestelmä on nykyistä hajautuneempi ja joustavampi

Sölli näkee, että energiajärjestelmä muuttuu keskitetystä nykyistä hajautetummaksi: pientuotanto sekä kiinteistö- ja aluekohtaiset lämpöenergiaratkaisut yleistyvät.

”Keskisyvät lämpökaivoratkaisut vievät niin vähän tilaa, että ne sopivat kaikenlaisiin kiinteistöihin ja erityisen hyvin tiiviiseen kaupunkirakentamiseen”, Sölli mainitsee.

Toinen huomattava energiajärjestelmän muutos liittyy joustavuuteen. Kun uusiutuvat energianlähteet yleistyvät, energian tuotannon ja kysynnän joustavuus tulevat nykyistä tärkeämmiksi ominaisuuksiksi.

”Muutos on jo alkanut ja etenee todella nopeasti tämän vuosikymmenen aikana. Tässä kehityksessä geotermisen potentiaali on merkittävä erityisesti päästöttömyyden ja lämmön varastointimahdollisuuksien sekä kilometrien syvyydestä saatavien suurten energiamäärien vuoksi. Teknologia mahdollistaa myös osallistumisen sähkön kysyntäjoustomarkkinoille. Markkinoiden kehittyessä geoterminen lämpö voidaan integroida luontevasti kaukolämpöverkkoon täydentämään päästötöntä tuotantorakennetta.”

Helsingistä kotoisin oleva Sölli on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri, jolla on myös energia-alan insinööriopinnot suoritettuna. Hän viettää vapaa-aikaansa purjehtimisen ja vapaaehtoisen meripelastuksen parissa.

 

Lisätietoja:

Erika Salmenvaara, toimitusjohtaja, Quantitative Heat Oy, erika.salmenvaara@qheat.fi, puh. 0400 831 551