Ilmastorahaston myöntämä tuki QHeatille vahvistaa suomalaisen geotermisen lämmöntuotannon edellytyksiä

Ilmastorahaston 3,3 miljoonan euron pääomalainan ansiosta QHeat päivittää porauskalustoaan, mikä voi tulevaisuudessa lyhentää lämpökaivon porausvaiheen kestoa jopa puolella. Rahoitus vauhdittaa hajautetun ja päästöttömän lämmöntuotannon yleistymistä, sillä tehokkaampi porausprosessi tekee QHeatin teknologiasta entistäkin houkuttelevamman vaihtoehdon asiakkaille.

Suomen valtion erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto Oy on päättänyt myöntää QHeatille 3,3 miljoonan euron pääomalainan. Ilmastorahaston toiminta keskittyy torjumaan ilmastonmuutosta sekä edistämään teollisuuden vähähiilisyyttä ja digitalisaatiota.

Ilmastorahaston tuella QHeat investoi uuden porauskaluston hankintaan. Kustannustehokkaampi porausprosessi tekee QHeatin ratkaisusta entistä houkuttelevamman kiinteistöille. Ilmastorahaston tuella QHeat tehostaa hankkeiden toteutusta ja vauhdittaa kasvuaan. Uusi porauskalusto tulee lyhentämään lämpökaivojen porausaikaa jopa puoleen, jolloin sijoittaminen uusiutuvaan energiaan on entistä houkuttelevampaa.

”Rahoituksellamme on mahdollisuus vahvistaa geotermisen klusterin syntymistä kotimaahan ja siten myös sen vientipotentiaalia”

”Hajautetut ratkaisut ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. QHeatin teknologia mahdollistaa hajautetun tuotannon lämmitysenergialle isossakin mittakaavassa, mikä täydentää perinteisen maalämmön jo tuomaa potentiaalia. Toivomme, että Suomessa nousee muitakin toimijoita kehittämään lämmitysenergian ratkaisuja. Näemme tässä mahdollisuuden rakentaa geotermisestä lämmityksestä Suomen uuden vientituotteen”, iloitsee QHeatin toimitusjohtaja Erika Salmenvaara.

Ilmastorahaston tuki vahvistaa myös Suomeen kehittymässä olevaa keskisyvän geotermisen teknologian osaamisen arvoketjua.

”Toimialalla on vielä selkeitä riskejä esimerkiksi porausprosessin kustannustehokkuuden osalta, minkä johdosta markkinaehtoisen rahoituksen saaminen on haastavaa alan toimijoille. QHeatin ratkaisun taustalla on suomalaista osaamista ja yhteistyötä. Rahoituksellamme on mahdollisuus vahvistaa geotermisen klusterin syntymistä kotimaahan ja siten myös sen vientipotentiaalia”, Ilmastorahaston toimitusjohtaja Paula Laine kuvailee rahoituspäätöksen taustoja.

Lisätiedot


Erika Salmenvaara,
toimitusjohtaja, Quantitative Heat Oy, erika.salmenvaara@qheat.fi, puh. 0400 831 551

Saara Mattero, viestintäjohtaja, Ilmastorahasto Oy, saara.mattero@ilmastorahasto.fi, puh. 0400 114 777

Lue Ilmastorahaston tiedote