QHeat -konsepti

Yhdistämme innovatiivisella tavalla energiakiertotalouden elementtejä tarjoten kilpailukykyisen ja päästöystävällisen energianlähteen.

Lähes päästötön energiamuoto

QHeat-konseptin mukainen keskisyvä maalämpö on erityisesti suurille kiinteistömassoille soveltuva, lähes päästötön ja  ilmastonmuutosta torjuva energian tuotantotapa. Järjestelmä tuottaa uusiutuvaa geotermistä lämpöenergiaa innovatiivisella teknologialla. Tämä mahdollistaa kallioperästä otetun lämpöenergian käyttämisen lämmityksessä sekä energian palauttamisen takaisin lämpökaivoon, kun se on taloudellisesti kannattavaa. Teknologia sopii erinomaisesti tiiviiseen kaupunkirakentamiseen, sillä yhdellä keskisyvällä lämpökaivolla voidaan usein lämmittää ja jäähdyttää kokonainen kortteli.

Kohti joustavaa energiamarkkinaa

Ilmastonmuutoksen ehkäisyn lisäksi patentoitu QHeat teknologia tarjoaa konkreettisen työkalun muuttuvan energiamarkkinan haasteisiin. Noin 2000 metriä syvät lämpökaivot soveltuvat lämmityksen ja jäähdytyksen ohella energian kausivarastointiin. QHeatin ratkaisun avulla CO2-päästöjä voidaan vähentää jopa 95% sekä samalla mahdollistetaan muutos kohti joustavampaa energiamarkkinaa.

Miten QHeat toimii?

QHeat-konsepti on enemmän kuin tavallinen maalämpö. Merkittävin ero on se, että QHeat-konseptin mukaiset lämpökaivot ulottuvat tavallista maalämpöä huomattavasti syvemmälle, 2000-3000 metrin syvyyteen. Tässä syvyydessä lämpötilat ovat merkittävästi korkempia, mikä puolestaan mahdollistaa suuremman energiamäärän tuottamisen.

Lämpökaivojen teknologia eroaa tavallisesta maalämpökaivosta mahdollistaen myös tehokkaan jäähdytyksen sekä energian kausivarastoinnin. QHeat-konsepti on tuotantotyypiltään paikallinen ja hajautettu, eli sillä voidaan muodostaa alueellisia matalalämpöverkkoja. Menetelmä sallii matalampien lämpötilojen käytön yksittäisissä kohteissa sekä energian jakamisen useiden kiinteistöjen kesken.

Energian varastoiminen

Kiinteistöjä lämmitettäessä keskisyvien lämpökaivojen pohjalla peruskallio jäähtyy hitaasti. Toisaalta, kun lämpökaivoja käytetään jäähdytykseen, varastoituu peruskallioon lämpöä korvaamaan talven aikana syntynyttä lämpövajetta. Tämä varastoitu lämpö on sitten taas talvella käytettävissä lämmitykseen. Vastaavasti keskisyviin lämpökaivoihin voidaan varastoida energiaa aina, kun sitä on kustannustehokkaasti tarjolla, esimerkiksi kesällä, kun aurinko- ja tuulisähköä on ylenmäärin tarjolla. Samoin erilaisten hukkalämpölähteiden energia voidaan varastoida lämpökaivoon. Näin mahdollistuu tehokas energiakiertotalous. 

QHeat-konseptin hyödyt

Kilpailukykyinen ja lähes päästötön

QHeat-syvälämpö vähentää kiinteistön lämmityksestä johtuvia päästöjä jopa 95% verrattuna perinteiseen kaukolämpöön. Tämä on ilmastotavoitteiden kannalta äärimmäisen merkittävää, sillä lämmitys aiheuttaa tällä hetkellä noin viidesosan Suomen hiilidioksidipäästöistä.

Täydellistä tiiviiden kaupunkikeskusten energiaa

Korkeamman lämpötilan sekä kollektoriteknologian ansiosta yksi QHeatin lämpökaivo vastaa jopa 40 perinteistä maalämpökaivoa. Tämä helpottaa tiiviin kaupunkirakenteen ja suurten kiinteistöjen sekä asuinalueiden tilantarpeisiin liittyviä ongelmia.

Kausivarastointia ja tuottavaa hukkaenergiaa

QHeat-konsepti mahdollistaa myös energian kausivarastoinnin hyödyntäen esimerkiksi alueellisia hukkalämpölähteitä ja hetkiä, jolloin uusiutuvaa energiaa on ylenmäärin tarjolla. Tällöin myös tuuli- ja aurinkosähkö voidaan hyödyntää täysimääräisesti silloin, kun sitä on saatavilla.

Kiinnostuitko?

Liity energiavallankumoukseen nyt