QHeatin ratkaisu

Toteutamme rakennetun ympäristön ilmastotavoitteita puhtaalla geotermisellä energialla.

Geoterminen energia on lähes päästötöntä

QHeatin teknologialla tuotettu keskisyvä maalämpö on erityisesti suurille kiinteistömassoille soveltuva, lähes päästötön ja ilmastonmuutosta torjuva energian tuotantotapa. Järjestelmä tuottaa uusiutuvaa geotermistä energiaa innovatiivisella teknologialla, keskisyviä lämpökaivoja hyödyntämällä. Noin 2 000 metriä syviä, geotermistä energiaa tuottavia lämpökaivoja voi hyödyntää myös jäähdytykseen ja energian varastoimiseen.  Kaivoon liittyvä lämpöverkko mahdollistaa myös hukkalämmön hyödyntämisen kiinteistön sisällä. QHeatin ratkaisun avulla kiinteistön CO2-päästöjä voidaan vähentää jopa 95 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. 

Puhdas ratkaisu tiiviiseen rakentamiseen

QHeatin Teknologia sopii erinomaisesti tiiviiseen kaupunkirakentamiseen, sillä yhdellä keskisyvällä lämpökaivolla on mahdollista lämmittää ja jäähdyttää jopa kokonainen kortteli. Tämä mahdollistaa puhtaan geotermisen lämpöenergian hyödyntämisen alueilla, joille maalämpö ei sovellu tiiviin rakennuskannan vuoksi. Keskisyvän lämpökaivon voi rakentaa myös tiheään asutukseen, sillä se on pinta-alaltaan vain noin LP-levyn kokoinen. Perinteinen maalämpökenttä voi olla kooltaan jopa 5 000 m2.

Näin QHeatin ratkaisu toimii

QHeat-konsepti poikkeaa tavallisesta maalämmöstä eri tavoin. Merkittävin ero on se, että QHeat-konseptin mukaiset lämpökaivot ulottuvat tavallista maalämpöä huomattavasti syvemmälle, 1000-2000 metrin syvyyteen. Tässä syvyydessä lämpötilat ovat merkittävästi korkeampia, mikä puolestaan mahdollistaa suuremman energiamäärän tuottamisen.

QHeatin teknologian ytimessä on eristetty koaksaalinen virtaus, mikä mahdollistaa lämmön varastoinnin ja tehokkaan hyödyntämisen syvältä maaperästä. QHeat-konsepti on tuotantotyypiltään paikallinen ja hajautettu, eli sillä voidaan muodostaa alueellisia matalalämpöverkkoja. Menetelmä sallii matalampien lämpötilojen käytön yksittäisissä kohteissa sekä energian jakamisen useiden kiinteistöjen kesken.

Lue lisää: Geolämpöä, jäähdytystä ja energian varastointia – Näin QHeatin teknologia toimii

Energian varastoiminen mahdollistaa tehokkaan energiakiertotalouden

QHeatin lämpökaivosta tekee ainutlaatuisen se, että kaivoa voidaan hyödyntää jäähdytyksessä, ja että lämpöä voidaan varastoida.

Kiinteistöjä lämmitettäessä keskisyvien lämpökaivojen pohjalla sijaitseva peruskallio jäähtyy hitaasti. Toisaalta, kun lämpökaivoja käytetään jäähdytykseen, peruskallioon varastoituu lämpöä korvaamaan talven aikana syntynyttä lämpövajetta. Tämä varastoitu lämpö on siten kylmänä vuodenaikana käytettävissä lämmitykseen. Vastaavasti keskisyviin lämpökaivoihin voidaan varastoida energiaa aina, kun sitä on kustannustehokkaasti tarjolla, esimerkiksi kesällä. Samoin erilaisten hukkalämpölähteiden energia voidaan varastoida lämpökaivoon. Näin mahdollistuu tehokas energiakiertotalous.

Ratkaisu energia­oma­varaisuuteen

Energiaomavaraisuus tarkoittaa, että tarvittava energia tuotetaan itse ja sitä ei tarvitse ostaa muilta. Pyrkimys energiaomavaraisuuteen on perusteltavissa sekä taloudellisin perustein että myös arvojen ja vastuullisuuden näkökulmasta. Lyhentämällä tai jopa poistamalla hankintaketjun pystyt hallitsemaan ympäristövaikutuksiasi tehokkaasti.

Geoterminen uusiutuva energia parantaa energian energiaomavaraisuutta niin käyttäjän kuin valtionkin näkökulmasta. Sen elinkaari on pitkä, lämpökaivon osalta jopa 100 vuotta, ja energiatuotanto on vakaata – säästä ja kausista riippumatonta.

Suomen maaperästä ei löydy maakaasua, raakaöljyä tai kivihiiltä, ja siksi kaikki Suomessa kulutetut fossiiliset energialähteet ovat ulkomailta tuotuja.

QHeat-konseptin hyödyt

Kilpailukykyinen ja lähes päästötön energiamuoto

QHeat-syvälämpö vähentää kiinteistön lämmityksestä johtuvia päästöjä jopa 95 prosenttia verrattuna perinteiseen kaukolämpöön. Tämä on ilmastotavoitteiden kannalta äärimmäisen merkittävää, sillä lämmitys aiheuttaa tällä hetkellä noin viidesosan Suomen hiilidioksidipäästöistä.

HUKKAENERGIA TUOTTAVAKSI KAUSIVARASTOINNIN AVULLA

QHeat-konsepti mahdollistaa energian kausivarastoinnin hyödyntäen esimerkiksi alueellisia hukkalämpölähteitä ja hetkiä, jolloin uusiutuvaa energiaa on tarjolla yli tarpeen. Näin tuuli- ja aurinkosähkö voidaan hyödyntää täysimääräisesti silloin, kun sitä on saatavilla.

HYVÄ RATKAISU ENERGIAOMAVARAISUUTEEN

Geoterminen uusiutuva energia on hyvä ratkaisu parantamaan energian energiaomavaraisuutta niin käyttäjän kuin valtionkin näkökulmasta. Omavaraisuus on energiantuotannon osalta erittäin kannatettavaa, ja epävakaa maailmantilanne korostaa sen merkitystä entisestään.

 

Liity energiavallankumoukseen nyt!