Lounavoima hyödyntää QHeatin geotermistä lämpökaivoa hukkaenergian varastoinnissa

Lounavoimalla ilmastoarvot ja kestävästi tuotettu energia ohjaavat kaikkea toimintaa. QHeatin lämpökaivo vähentää energianhukkaa ja karsii fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

”Myös Salon seudulla tuotantoyhtiöt ja varsinkin kansainväliset yritykset ovat entistäkin tarkempia energiapaletin kestävyydestä. Kaukolämpöasiakkaat tarvitsevat ja vaativat päästötöntä energiaa. Tästäkin syystä ilmastoasiat ohjaavat Lounavoiman investointipäätöksiä”, Lounavoiman ja Salon Kaukolämmön toimitusjohtaja Petri Onikki kertoo.

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ja Salon Kaukolämpö Oy:n omistama Lounavoima toimii jätehuollon ja kaukolämmön leikkauspisteessä: Vuonna 2017 perustetun Lounavoiman päätehtävä on Lounais-Suomen Jätehuollon kierrätykseen kelpaamattoman yhdyskuntajätteen hyötykäyttö kaukolämmöksi ja sähköksi.

Tätä tarkoitusta varten Lounavoima rakennutti ja otti 2021 käyttöön Korvenmäen ekovoimalaitoksen.

”Yhdyskuntajätteen käyttö lämmitysenergiaksi on tehokas tapa vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä jätehuollossa että energian tuotannossa. Korvenmäen ekovoimalaitoksen käyttöönoton myötä Salon kaukolämmön hiilidioksidipäästöt puolittuivat, kun jätepolttoaineella korvattiin fossiilisia polttoaineita ja turvetta.”

Korvenmäen ekovoimalaitos tuottaa yhdyskuntajätteistä vuosittain noin 180 GWh lämmitysenergiaa. Voimalaitoksen hyötysuhde on kuitenkin ollut sidoksissa vuodenaikaan: lämpiminä kuukausina ekovoimalaitos tuottaa merkittävästi ylijäämäistä lämpöä. Vuositasolla noin neljäsosa on menetetty hukkalämpönä.

QHeat toteutti voimalaitoksen yhteyteen 1 600 metriä syvän geotermisen kaivon kesällä 2021. Kaivo tulee toimimaan hukkalämpövarastona. Kaivoon varastoitu lämpöenergia hyödynnetään kaukolämpönä pääasiassa talviaikana.

”Strategiamme mukaisesti haluamme olla kiertotalouden edelläkävijöitä ja aktiivisia toimijoita hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja jätteiden hyötykäytön tehostamisessa. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa kumppaneiden merkitys korostuu. Hukkaenergian talteenotto ja varastointi tekee jätteiden hyödyntämisestä entistäkin tehokkaampaa”, Onikki kommentoi.

Vähemmän öljyä kulutuspiikeissä

”Meidän suuntaamme Salon seudun kulutuskäyttäytyminen ja elämänrytmi näkyy hyvin. Tyypillisesti aamuisin kello seitsemän ja yhdeksän välillä tapahtuu kulutuspiikki. Esimerkiksi lämmintä vettä kuluu runsaasti ennen töihin lähtöä”, Onikki sanoo.

QHeatin geotermiseen kaivoon varastoitu geoterminen lämpöenergia kattaa energiantarvetta huippukulutusaikoina ja vähentää myös öljyn kulutusta kaukolämmön tuotannossa.

”Öljyn korvaaminen kierrätetyllä ja geotermisellä energialla sopii hienosti toimintaideaamme. Öljyn hinnan nousu on myös yksi tekijöistä, joka nopeuttaa kaivoinvestoinnin takaisinmaksua.”

Suunnitteilla jopa viisi lisäkaivoa

Lounavoiman testikäytössä oleva lämpökaivo on ensimmäinen ekovoimalaitoksen yhteyteen rakennettava QHeatin geoterminen kaivo.

Tällä hetkellä Lounavoima tekee esisuunnitelmaa uusien kaivojen poraamisesta: suunnitelmissa on rakennuttaa viisi uutta geotermistä lämpökaivoa voimalaitoksen alueelle. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt investointitukea Lounavoiman lämpökaivohankkeelle.

Kuuteen geotermiseen kaivoon on mahdollista varastoida lämpöenergiaa jopa 10 GWh, mikä vastaa noin 500 omakotitalon vuosikulutusta.

”Jos päädymme kuuden lämpökaivon rakentamiseen, kaivoista saatavan energian kokonaishyötysuhde paranee.”

Kaivo kiinnostaa kansainvälisesti

QHeatin patentoitu ratkaisu on ainutlaatuinen – vastaavia geotermisiä lämpökaivoja ei ole muualla maailmassa. Geotermisen kaivon huomioarvo on ekovoimalaitoksessa pantu merkille. Voimalaitoksessa tehtävät vierailukierrokset kulkevat myös lämpökaivon kautta: Onikin mukaan kävijöitä kaivonkannelle on saapunut Turkista ja Israelista saakka.

”Kaivo kiinnostaa paitsi ehtymättömänä energialähteenä myös puhtaasti sen syvyyden vuoksi. Jokainen laitoksella vieraileva ryhmä kysyy kaivosta jotain. Kaivoon tutustujia yllättää, että yli puolentoista kilometrin syvyyteen ulottuvan kaivon halkaisija on vain pizzan suuruinen”, Onikki hymyilee.