Lounavoiman ekovoimalaitoksen hukkalämpö säilötään maan alle QHeatin teknologialla

Espoo, 24.9.2021.

Quantitative Heat Oy:n (QHeat) toteuttama syvälämpökaivo valmistui Salon Korvenmäkeen loppukesästä 2021. Loppuvuoden aikana syvälämpökaivo kytketään ekovoimalaitoksen kaukolämmön tuotantoprosessiin. Lämpövaraston testiajot aloitetaan vuodenvaihteessa. 1 600 metriä syvään kaivoon varastoidaan kesällä ekovoimalaitoksessa syntyvää ylimääräistä lämpöä, jota käytetään talvella, kun lämmöntarve on suurimmillaan.

QHeatin rakentaman ensimmäisen syvälämpökaivon tulosten perusteella päätetään lämpövaraston laajentamisesta. Korvenmäkeen on tarkoitus toteuttaa kuuden kaivon lämpövarasto, joka tuottaisi 8–10 GWh lämpöä vuodessa. Tämä vastaisi 400–500 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta.

Ekovoimalaitos aloitti toimintansa keväällä 2021 Salossa. Voimalaitoksen ansiosta kaukolämpöä voidaan tuottaa fossiilisten polttoaineiden ja turpeen sijaan jätepolttoaineella. Tämä puolittaa Salon kaukolämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt. Lämpövaraston valmistuessa kokonaisuudessaan Lounavoima pystyy hyödyntämään kesäajan lämpöä aivan uudella tavalla, mikä tehostaa laitoksen hyötysuhdetta entisestään ilman hiilidioksidipäästöjä.

”Lounavoiman kanssa toteuttamamme lämpövarasto on jälleen yksi esimerkki Suomeen rakentuvasta keskisyvän maalämmön osaamisklusterista. Viime viikolla ilmoitimme uudesta keskisyvän maalämmön rakentamiseen suunnitellun poravaunun suunnittelusta kotimaisen Geomachine Oy:n kanssa. Olemme erityisen iloisia kotimaisen osaamisen lisääntymisestä geotermisessä lämmöntuotannossa, aina laitesuunnittelusta kaivojen rakentamiseen sekä lämmön tuotantoon ja varastointiin”, sanoo QHeatin toimitusjohtaja Rami Niemi.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Lounavoiman lämpövarastohankkeelle investointitukea. Tukea myönnetään muun muassa uusiutuvan energian hankkeille, jotka tarjoavat tulevaisuuden energiaratkaisuja vuoteen 2030 tähtäävien kansallisten ja EU-tavoitteiden saavuttamiseksi.