Rahan hinta, regulaatio ja vastuullisuus: Kolme hyvää syytä, miksi geotermiseen energiaan panostaminen kannattaa kiinteistösijoittamisessa

QHeatin geotermiset kaivot tuottavat puhdasta, ehtymätöntä ja omavaraista energiaa suurille kiinteistöille. Kiinteistösijoittajille geoterminen energia on hyvä keino vastata tulevaisuuden vastuullisuusvaatimuksiin.

Rahan hinta

Vastuullisuus on pitkään merkinnyt pehmeitä arvoja ja kädenlämpöisten raporttien kirjoittelua. Näin ei enää ole: tänä päivänä ja tästä eteenpäin vastuullisuus on kiinteä osa kovaa bisnestä. Näin myös kiinteistösijoittamisessa. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävä kiinteistö on selvässä etulyöntiasemassa rahoitusmarkkinoilla.
Rahoitusmarkkinoilla vastuullisuuskriteereiden täyttymistä seurataan jatkuvasti tarkemmalla silmällä. Kun kriteerit täyttyvät, lainaehdot muuttuvat edullisemmiksi – toisaalta, jos kriteerit eivät täyty, ei rahoitusta ole ehkä edes saatavilla. Jo puolenkin prosentin ero lainan korossa tekee kiinteistösijoittamisesta merkittävästi kannattavampaa pitkällä aikavälillä.
Ympäristövastuullinen rakentaminen nostaa tuottoja. A-Insinöörien selvityksen mukaan ympäristövastuullisen toimitilakohteen vuosituotto oli 9,1 %. Tämä on 1,7 %-yksikköä korkeampi kuin perustasoisesti rakennetun toimitilan tuotto, joka oli 7,4 %. Luvut on laskettu käyttäen oletuksena 50 %:n velkavipua.
Vastuullisuuteen investoiminen punnitaan myös exitin yhteydessä – seuraava kohteeseen sijoittava taho punnitsee kokonaisuutta ja arvioi millaisia rasitteita kiinteistöön tulevaisuudessa kohdistuu. Jos kiinteistö myydään vastuullisuuskriteereiltään kehitettävänä kohteena, hintalappu on sen mukainen.

Regulaatio

Päästöpolitiikassa eletään nyt isojen murrosten keskellä. European Green Dealin tavoite on tehdä Euroopan unionista maailman ensimmäinen ilmastoneutraali blokki. Kiinteistösektorilla tämä tarkoittaa porkkanoiden lisäksi myös keppiä.
Kun aiemmin kiinteistöjen energiatehokkuutta ohjattiin rahoituksen ja kannustimien kautta, nyt eurooppalaisen energiapolitiikan painopiste on siirtymässä kohti sääntelevää, direktiivivetoista politiikkaa. Tekeillä oleva energiatehokkuusdirektiivi on esimerkki tästä.
Vuoden 2026 alusta EU-tasolla voimaan tullessaan energiatehokkuusdirektiivi voi edellyttää, että kiinteistöjen korjausten yhteydessä on tehtävä energiatehokkuusinvestointeja. Näissä energiaremonteissa vaihtoehtoja on kaksi: joko parantaa kiinteistöjen lämmöneristystä tai investoida suoraan uusiutuvaan energiaan ja omavaraisuuteen. Kuten todettua, kiinteistöjen vastuullisuusinvestoinnit ovat hyvä keino pitkällä aikavälillä varmistaa niiden houkuttelevuus markkinoilla.
European Green Deal alkaa jo näkyä eurooppalaisella energiakentällä ja myös geotermisen energian merkitys korostuu. Esimerkiksi Saksassa geoterminen energia nähdään vahvana osana uusiutuvaa energiapalettia. Maan tavoitteena on rakentaa 10 terawattituntia päästötöntä geotermistä energiaa vuoteen 2030 mennessä.
QHeatin patentoitu kaivoteknologia tarjoaa käytännöllisen ja taloudellisesti kannattavan tavan hyödyntää puhdasta, ehtymätöntä ja omavaraista geotermistä energiaa. QHeat on pian rantautumassa Keski-Euroopan markkinoille.

 

Vastuullisuus ja sertifioinnit

Kiinteistöalalla vastuullinen ja omavarainen, älykäs kiinteistö houkuttelee ankkurivuokralaisia.

Suurillakaan vuokralaisilla ei ole aina resursseja selvittää itse, kuinka vastuullisuusasiat on kohdekiinteistössä

Tiiviisti rakennettu kaupunkiympäristö.
QHeatin lämpökaivot on helppo sijoittaa tiiviisti rakennettuun kaupunkiympäristöön. Kuva: Tapio Haaja

hoidettu. Siksi ympäristösertifioinnin kuten LEEDin tai BREEAMin merkitys kasvaa. Sertifioinnit ovat pätevä mittatikku eri kiinteistöjen vertailuun – mitä korkeampi LEED tai BREEAM-luokitus, sitä todennäköisemmin suuret ja merkittävät vuokralaiset pysyvät kiinteistössä myös tulevaisuudessa.
QHeatin lämpökaivot auttavat korkeimpien LEED ja BREEM-sertifikaattitasojen saavuttamisessa. QHeatin kaivot tuottavat päästötöntä, ehtymätöntä ja omavaraista energiaa suurten kiinteistöjen tarpeisiin. Yksi QHeatin geoterminen lämpökaivo vähentää kiinteistön päästöjä yhtä paljon kuin 7 000 aurinkopaneelia.
QHeatin ratkaisun hyödyt korostuvat erityisesti tiiviisti rakennetuilla alueilla, jossa tonttitila on usein rajallinen. QHeatin geotermiset lämpökaivot on helppo sijoittaa tiiviisti rakennettuun ympäristöön.

 

Lue lisää siitä, kuinka Espoon Finnoossa lämmitetään QHeatin geotermisten lämpökaivojen avulla.