Category

Työmaat käynnissä

Niittykummun Riihitonttu – Askel kohti hiilineutraalia kiinteistöportfoliota

/ / / / /
NREP on sitoutunut hiilineutraaliin kiinteistöportfolioon vuoteen 2028 mennessä. Samalla yhtiö toimii edelläkävijänä uusien ratkaisujen kokeilussa ja käyttöönotossa. Espoon Niittykummussa tavoitteet on ratkaistu QHeatin geotermisellä matalalämpöverkolla, joka tuottaa myös jäähdytysenergian. Niittykummun Riihitontun geoterminen lämpölaitos tuottaa energiaa asuinkorttelin noin 200 asunnon tarpeisiin. Kohde saa energiansa neljästä syvästä geotermisestä lämpökaivosta. Lämpöjärjestelmällä saadaan katettua yli 95 % kohteen lämmitys- […]

Lounavoima ekovoimalaitos

/ / / / / / / / /
Lounavoimalla ilmastoarvot ja kestävästi tuotettu energia ohjaavat kaikkea toimintaa. QHeatin lämpökaivo vähentää energianhukkaa ja karsii fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Lounavoima Oy:lle toteutettiin 2021 Suomen syvin lämpökaivo. Lämpökaivon syvyys on 1600 metriä ja se kytketään kausivarastoksi lämpölaitoksen yhteyteen. Projekti jatkuu vuonna 2023 ja lopullinen tavoite on toteuttaa 6 syvää lämpökaivoa osaksi lämmöntuotantoa.