Tag

ncc

Niittykummun Riihitonttu – Askel kohti hiilineutraalia kiinteistöportfoliota

/ / / / /
NREP on sitoutunut hiilineutraaliin kiinteistöportfolioon vuoteen 2028 mennessä. Samalla yhtiö toimii edelläkävijänä uusien ratkaisujen kokeilussa ja käyttöönotossa. Espoon Niittykummussa tavoitteet on ratkaistu QHeatin geotermisellä matalalämpöverkolla, joka tuottaa myös jäähdytysenergian. Niittykummun Riihitontun geoterminen lämpölaitos tuottaa energiaa asuinkorttelin noin 200 asunnon tarpeisiin. Kohde saa energiansa neljästä syvästä geotermisestä lämpökaivosta. Lämpöjärjestelmällä saadaan katettua yli 95 % kohteen lämmitys- […]