Tag

nrep

Niittykummun Riihitonttu – Askel kohti hiilineutraalia kiinteistöportfoliota

/ / / / /
NREP on sitoutunut hiilineutraaliin kiinteistöportfolioon vuoteen 2028 mennessä. Samalla yhtiö toimii edelläkävijänä uusien ratkaisujen kokeilussa ja käyttöönotossa. Espoon Niittykummussa tavoitteet on ratkaistu QHeatin geotermisellä matalalämpöverkolla, joka tuottaa myös jäähdytysenergian. Niittykummun Riihitontun geoterminen lämpölaitos tuottaa energiaa asuinkorttelin noin 200 asunnon tarpeisiin. Kohde saa energiansa neljästä syvästä geotermisestä lämpökaivosta. Lämpöjärjestelmällä saadaan katettua yli 95 % kohteen lämmitys- […]

Logicenters Koskelo – Suomen ensimmäinen toimiva syvälämpökaivo

/ / / / /
NREP Logicentersin kiinteistöön Espoon Koskelossa toteutettu Suomen ensimmäinen toimiva syvälämpökaivo on 1300 metrin syvyinen – siis noin kilometrin syvempi, kuin tavalliset maalämpökaivot. Käytännössä tämä tarkoittaa arviolta yli 1 000 MWh lämpöenergian tuotantoa vuodessa, mikä vastaa noin kolmen kerrostalon vuotuista lämmönkulutusta. Syvälämpö kattaa Logicentersin 16 000 neliömetrin lämmityksestä noin 60-80 prosenttia. Hanke toteutettiin asiakkaan kanssa, Smart […]