Tag

qheat

Niittykummun Riihitonttu – Askel kohti hiilineutraalia kiinteistöportfoliota

/ / / / /
NREP on sitoutunut hiilineutraaliin kiinteistöportfolioon vuoteen 2028 mennessä. Samalla yhtiö toimii edelläkävijänä uusien ratkaisujen kokeilussa ja käyttöönotossa. Espoon Niittykummussa tavoitteet on ratkaistu QHeatin geotermisellä matalalämpöverkolla, joka tuottaa myös jäähdytysenergian. Niittykummun Riihitontun geoterminen lämpölaitos tuottaa energiaa asuinkorttelin noin 200 asunnon tarpeisiin. Kohde saa energiansa neljästä syvästä geotermisestä lämpökaivosta. Lämpöjärjestelmällä saadaan katettua yli 95 % kohteen lämmitys- […]

Geotermiset lämpökaivot Vantaan Energian ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

/ / / / / /
Vantaan Energian tavoitteena on lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö energiatuotannossa jo vuonna 2026. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan monenlaisia ratkaisuja, joista geoterminen lämpölaitos on yksi. Geotermisen lämpökaivon avulla kallioperässä lämmennyt vesi tuodaan maan pinnalle, josta lämpö siirtyy lämpöpumpun jälkeen suoraan Vantaan kaukolämpöverkkoon. Geoterminen lämpölaitos mahdollistaa maalämmön kaikille Vantaan Energian kaukolämpöasiakkaille.

Lounavoima ekovoimalaitos

/ / / / / / / / /
Lounavoimalla ilmastoarvot ja kestävästi tuotettu energia ohjaavat kaikkea toimintaa. QHeatin lämpökaivo vähentää energianhukkaa ja karsii fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Lounavoima Oy:lle toteutettiin 2021 Suomen syvin lämpökaivo. Lämpökaivon syvyys on 1600 metriä ja se kytketään kausivarastoksi lämpölaitoksen yhteyteen. Projekti jatkuu vuonna 2023 ja lopullinen tavoite on toteuttaa 6 syvää lämpökaivoa osaksi lämmöntuotantoa.

Logicenters Koskelo – Suomen ensimmäinen toimiva syvälämpökaivo

/ / / / /
NREP Logicentersin kiinteistöön Espoon Koskelossa toteutettu Suomen ensimmäinen toimiva syvälämpökaivo on 1300 metrin syvyinen – siis noin kilometrin syvempi, kuin tavalliset maalämpökaivot. Käytännössä tämä tarkoittaa arviolta yli 1 000 MWh lämpöenergian tuotantoa vuodessa, mikä vastaa noin kolmen kerrostalon vuotuista lämmönkulutusta. Syvälämpö kattaa Logicentersin 16 000 neliömetrin lämmityksestä noin 60-80 prosenttia. Hanke toteutettiin asiakkaan kanssa, Smart […]

Finnoon Syvälämpö – Suomen ensimmäinen geoterminen matalalämpöverkko

/ / / / / / /
Avara Oy:n ja TA-Asunnot Oy:n perustaman Finnoon Syvälämpö Oy:n geoterminen aluelämpöverkko on valmistunut Espooseen tammikuussa 2023. Alueverkkoon liitetään kuusi kerrostaloa, joissa on yhteensä lähes 250 asuntoa. Niiden kerrosala on noin 14 000 neliötä. Alueverkkoa palvelee kolme syvää geotermistä lämpökaivoa. Lue lisää: Geotermisessä energiassa koolla on merkitystä