QHeat ja Geomachine Oy kehittävät maailman ensimmäisen geotermisten lämpökaivojen kaivonporausvaunun

QHeat ja Geomachine Oy kehittävät maailman ensimmäisen geotermisten lämpökaivojen poraamiseen suunnitellun kaivonporausvaunun

Geotermiseen energiaan erikoistunut Quantitative Heat Oy (QHeat) ja erikoisporauslaitteiden valmistaja Geomachine Oy kehittävät yhdessä kaivonporausteknologiaa, joka soveltuu erityisesti 2 000 metriin ulottuvien keskisyvien lämpökaivojen poraukseen. Valmistuessaan Geomachine Oy:n GM2000-kaivonporausvaunu on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja sen olisi tarkoitus olla porauskäytössä keväällä 2022.

QHeatin käyttöön tuleva porausvaunu optimoidaan keskisyvien reikien uppovasaraporaukseen kovassa pohjoisen maaperässä. Sen tuotekehityksessä panostetaan geotermisten lämpökaivojen porauksen kokonaistaloudellisuutta parantaviin yksityiskohtiin. Erityisesti porausterän vaihtonopeus paranee ja kaivoon asennettavien putkien käsittely nopeutuu. Porausvaunun tallenninratkaisu kerää, käsittelee ja käyttää porausdataa automaattisesti, joka mahdollistaa porattavan maaperän reaaliaikaisen analysoinnin. Lisäksi uutta porausvaunua voi etäohjata työmaakopista. Poravaunuun on saatavilla sähköinen voimayksikkö, joka vähentää merkittävästi myös itse porauksen aikaisia päästöjä.

”Porari pystyy jatkuvasti seuraamaan olennaisia porausparametreja työmaakopista, vaikka poraus tapahtuu useiden satojen metrien syvyydessä. Visiomme on muuttaa poraaminen valvontatyöksi, joka on vaivatonta ja monistettavaa”, sanoo Geomachine Oy:n toimitusjohtaja Samuli Salmela.

Maalämmön suhteellinen osuus rakennusten pääasiallisena lämmönlähteenä on ollut tasaisessa kasvussa 2000-luvun alusta lähtien. Jotta maalämpöä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää yhä suuremmissa määrin, tarvitaan useampia suurten kiinteistömassojen lämmitykseen suunniteltuja geotermisiä lämpökaivoja ja matalalämpöverkkoratkaisuja. Tässä kehityksessä QHeat on edelläkävijä.

”Geoterminen energia tarjoaa suurten kiinteistöjen lämmityksestä aiheutuvien päästöjen hillitsemiseksi oikeanlaiset työkalut kylmään ilmastoomme. QHeat ja Geomachine ovat pioneereina kehittämässä geotermisen lämmön rakentamiseen perustuvia ratkaisuja, jotta saamme kiinteistöjen lämmityksestä ja jäähdyttämisestä aiheutuvat päästöt kuriin”, toteaa QHeatin toimitusjohtaja Rami Niemi.