QHeatin onnistumisten vuosi 2022 – korkeat odotukset vuodelle 2023

QHeatin keskisyvät geotermiset lämpökaivot tarjoavat päästötöntä, ehtymätöntä ja sataprosenttisesti kotimaista lämmitysenergiaa suurille kiinteistöille ja kaukolämpöyhtiöille.

Geopoliittisen tilanteen muuttuminen ja ilmastotavoitteiden vauhdittuminen tarkoittavat, että energiaomavaraisuus ja päästöttömät energiaratkaisut kiinnostavat yhä useampia toimijoita. Geotermisellä energialla on suuri potentiaali uusiutuvien energialähteiden paletissa – tästä kertoo kasvanut kiinnostus lämpökaivojamme kohtaan viime vuonna ja vuoden 2023 alussa.

Kiireinen vuosi projektien osalta

Uusiutuvien energialähteiden vilkastuvat markkinat merkitsivät QHeatille kiireistä ja menestyksekästä vuotta 2022. Vuoden loppuun mennessä QHeatin toteuttamien yli kilometrin syvien lämpökaivojen määrä kasvoi kahdesta kuuteen.

Vantaan Varistossa käynnistyi geoterminen lämpölaitos, joka koostuu kolmesta noin 800 metriä syvästä lämpökaivosta. Kaivojen arvioitu vuotuinen energiantuotanto on 2 600 megawattituntia, mikä vastaa noin 130 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta. Vantaan Energia toimittaa energian asiakkailleen kaukolämpöverkkonsa avulla. Projektin valmistuminen julkaistiin maaliskuussa 2023 ja se huomioitiin laajasti mediassa myös kansainvälisesti, mikä auttoi osaltaan geotermisen energian tunnettuuden lisäämistä Suomessa.

Finnoon matalalämpöisen geotermisen lämpöverkon rakentaminen jatkui läpi vuoden. Kokonaisuus koostuu kolmesta lämpökaivosta, lämpöpumppulaitoksesta ja aluelämpöverkosta, joka palvelee lopulta kuutta kerrostaloa Finnoon alueella. Kyseessä on Suomen ensimmäinen syvään maalämpöön perustuva matalalämpöinen aluelämpöverkko. Paikallisesti tuotettu energia parantaa kohteiden omavaraisuutta ja vastuullisuutta.

Niittykummussa poraukset alkoivat maaliskuussa 2022 ja ne saatiin päätökseen tammikuussa 2023. Neljä lämpökaivoa toteutettiin rinnakkain talonrakennusprojektin kanssa. Lämpölaitoksen käyttöönotto toteutuu vuoden 2023 aikana kohteen valmistuessa ja ensimmäisten asukkaiden muuttaessa uusiin koteihinsa. Tässä kokonaisuudessa myös jäähdytys kuuluu syviin lämpökaivoihin perustuvaan energiaratkaisuun.

Rahoituksen varmistuminen ja investointi tuottavuuteen

Geoterminen energia nähdään jo kiinteänä osana uusiutuvien energialähteiden palettia, mikä vauhdittaa myös alan rahoitusta. QHeatin vuosi 2022 alkoi valoisissa merkeissä, kun Ilmastorahasto myönsi rahoituksen, jonka avulla pystyimme investoimaan tehokkaampaan porauskalustoon. Hyödyt näistä investoinneista näkyvät vuonna 2023, kun porauskustannuksiin saadaan näiden hankintojen avulla merkittävää säästöä.

Liikevaihtomme kolminkertaistui edellisestä vuodesta.  Liikevaihdon kasvu toteutui kolmen hankkeen myötä ja jokaisen asiakkaan kanssa on jo aloitettu keskustelut seuraavista kohteista. Projekteista saatuja oppeja hyödynnettiin syvällisesti tuotannon tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi, mikä tulee näkymään heti seuraavissa hankkeissa.

QHeatin lämpökaivot perustuvat paitsi ainutlaatuiseen, patentoituun teknologiaan myös kivenkovaan osaamiseen. Vuoden 2022 aikana toivotimme kaksi rautaista ammattilaista tiimiimme, kun Hanna Sölli aloitti helmikuussa talousjohtajana ja Simo Laitinen toukokuussa projektijohtajana.

Syvemmät kaivot nopeammin – korkeammat odotukset

Vuoden osalta 2023 QHeatin odotukset ovat korkealla. Alkuvuodesta saimme käyttöömme uuden Geomachinen toimittaman poravaunun. Poravaunu mahdollistaa geotermisten lämpökaivojen poraamisen entistä tehokkaammin ja syvemmälle. Kun lämpökaivojen syvyyttä on tähän mennessä rajoittanut poravaunun nostokapasiteetti, QHeatin ja Geomachinen yhteistyössä kehittämä Geomachine 2000 soveltuu noin 2000 metriä syvien kaivojen poraamiseen.

Uuden poravaunun suorituskykyä hyödynnetään ensimmäisenä Salossa, jossa tavoittelemme QHeatin lämpökaivojen syvyysennätystä. Uskomme, että poravaunun käyttöönotto mahdollistaa muissakin projekteissa entistä syvemmät ja energiatehokkaammat kaivot, ja poraputkien käsittelynopeuden tuplaantuessa myös porauksen toteutus nopeutuu. Erityisen innostuneita olemme siitä, että uusi poravaunu parantaa työturvallisuutta ja vähentää manuaalisen työn määrää.

Vuonna 2023 odotamme myös lisärahoituksen varmistuvan. Rahoitus mahdollistaa muun muassa QHeatin lämpökaivoteknologian jatkokehityksen sekä uusien markkina-alueiden kartoittamisen. QHeatin pitkän aikavälin tavoitteena on patentoida ja lisensoida kehittämäämme koaksiaalista lämpökaivoteknologiaa laajasti pohjoisella pallonpuoliskolla.

Tavoitteemme on toteuttaa vuoden 2023 aikana kahdeksan yli kilometrin syvyyteen ulottuvaa lämpökaivoa ja kasvattaa liikevaihtoamme yli kaksinkertaiseksi. Tilauskannassamme on yhä tilaa uusille projekteille ja tarvittaessa kasvatamme tuotantokapasiteettiamme, jotta voimme tarjota puhdasta, ehtymätöntä ja kotimaista lämmitysenergiaa maan uumenista myös uusille asiakkaillemme.