QHeatin patentoidut innovaatiot vauhdittavat geotermisen energian hyötykäyttöä

QHeatin liiketoiminnan vahvuutena on ainutlaatuinen ja jo toimivaksi todistettu teknologia sekä teknologian voimakas skaalautuvuus.

QHeatin ainutlaatuisen teknologian avulla geotermistä energiaa saadaan käytettyä keskisyvistä lämpökaivoista mahdollisimman tehokkaasti lämmitykseen, jäähdytykseen ja lämmön varastointiin.

”Suurin ilmastoteko, mitä yhtiömme voi tehdä, on vauhdittaa koko geotermisen energian toimialan kehitystä. Intressinämme on saada teknologia mahdollisimman monen toimijan käyttöön patenttiemme lisenssien avulla”, QHeatin talousjohtaja Hanna Sölli kuvailee yhtiön liiketoiminta-ajatusta.

Kaikkea ei kannata tehdä yksin – kasvua teknologialisensseistä

Teknologian pilotointivaiheessa QHeat on toteuttanut kaikki kaivonsa itse maan poraamisesta kaivon rakentamiseen saakka. Kun teknologia on nyt todettu toimivaksi, QHeatin tulevaisuuden tavoitteena on muodostaa suurin osa yhtiön tulovirrasta patentteihin perustuvilla lisensseillä.

”Patentointi suojaa tuotekehitykseen ja tutkimukseen käyttämiämme voimavaroja sekä tarjoaa merkittävän liiketoimintamahdollisuuden. Tulovirran synnyttämisen lisäksi patentointi on myös keino valikoida, minkälaiset toimijat teknologiaa voivat hyödyntää. Kumppaneita voidaan arvioida eettisyyteen tai ekologisuuteen perustuvilla kriteereillä. QHeatin tarkoituksena ei ole olla porausyritys, vaan haluamme toteuttaa geotermistä energiamurrosta yhteistyössä mahdollisimman monen toimijan kanssa”, Sölli toteaa.

QHeatilla on patentteja vireillä useissa pohjoisissa maissa. Lämmön varastointi koaksiaalisella energiankeruulla, aurinkoenergian varastointi maaperään, porausreikiin ja koaksiaaliseen energian keräämiseen perustuva lämmönjakeluverkko sekä vapaajäähdyttävä lämpökaivo ovat edenneet niin, että osassa maita patentit on jo hyväksytty ja Suomessa on saatu lämpökaivolle hyödyllisyysmallisuoja.

Koaksiaalisella virtauksella varustettu lämpökaivo mahdollistaa lämmön tuotannon ja varastoinnin syvälle maaperään

Menetelmään sisältyy geotermisen lämpöenergian varastointi maaperään ja lämpöenergian hyödyntäminen maaperästä. Patenttiin kuuluu eristetty putki, jonka avulla koaksiaalisen virtauksen suuntaa voidaan vaihtaa käyttötarkoituksen mukaan ja koko lämpökaivon syvyys voidaan hyödyntää tehokkaaseen lämmitykseen ja jäähdytykseen.

Patenttia on haettu kuudessa maassa, ja se on jo myönnetty Kanadassa ja Venäjällä. Suomessa on saatu hyväksyvä väliraportti.

Lämpökaivoihin ja energiankierrätykseen perustuva alueellinen lämmönjakeluverkko

Lämpökaivojen vettä voidaan kierrättää paikallisen lämmitysverkon energiantuotanto- ja kulutuspisteisiin. Sama verkko sopii samanaikaisesti sekä lämmitykseen että jäähdytykseen, jolloin energian vaihto on mahdollista. Lämpöpumput sijaitsevat aina kulutus- tai tuotantopisteissä. Patentti on käsittelyssä useassa maassa.

Suomessa on saatu hyväksyvä väliraportti.

Finnoossa toteutetaan parhaillaan kyseisen patentin mukaista lämmönjakeluverkkoa.