QHeatin toimitusjohtajaksi nimitetty Erika Salmenvaara haluaa kytkeä kiinteistöt kaksisuuntaiseen lämpöverkkoon

 

Geotermiseen energiaan erikoistunut Quantitative Heat Oy:n toimitusjohtajana on aloittanut Erika Salmenvaara 10.11.2021. Salmenvaara siirtyy QHeatin palvelukseen kiinteistösijoitusyhtiö Antiloopin vastuullisuudesta vastaavan johtajan tehtävästä. Antiloopilla hän oli myös johtoryhmän jäsen. Salmenvaaralla on pitkä kokemus liiketoiminnan johtotehtävistä niin energiateollisuudessa kuin kiinteistösijoittamisessa.

”Erikan mittava työkokemus kiinteistökehittämisestä tuo kaivattua asiantuntemusta QHeatille. Hänen näkemyksensä siitä, miten kiinteistösijoittajat ja -omistajat saadaan kytkettyä mukaan uudenlaiseen markkinamalliin lämmöntuotannossa, on avainkysymys QHeatin kasvun kannalta”, toteaa QHeatin perustaja ja teknologiajohtaja Rami Niemi.

Startup-ajattelua suurissa yhtiöissä

Salmenvaara tutustui ensimmäisen kerran QHeatiin vuonna 2017 ollessaan Technopoliksen palveluksessa. Jo silloin hän pohti, miten pääsisi osaltaan edistämään käynnissä olevaa energiamurrosta.

”Keskustelin yli kolme vuotta sitten QHeatin perustajien Rami Niemen ja Miska Erikssonin kanssa heidän visiostaan geotermisen energian suhteen. Aloin myös samoihin aikoihin suuntamaan uraani kohti energiasektoria. Matkan varrella olen oppinut paljon ja tietysti seurannut QHeatin kehitystä, joten en voisi olla onnellisempi saadessani nyt edistää QHeatin kasvutarinaa”, sanoo Erika Salmenvaara.

Vaikka Salmenvaaran työkokemus on pääasiassa suurista yhtiöistä, hän on ollut rakentamassa uutta ja innovatiivista toimintaa näiden yhtiöiden sisällä. Helenillä hän esimerkiksi johti energiatehokkuuspalveluiden liiketoiminnan käynnistämistä, johon myöhemmin kytkettiin yhtiön maalämpöliiketoiminta.

Salmenvaara kokee, että hänen vahvuutensa johtajana on uudenlaisen liiketoiminnan kehittäminen ja liiketoimintaprosessien virtaviivaistaminen asiakastarpeet huomioiden.

”Kehittyvä liiketoiminta tarvitsee prosessinsa tueksi standardeja, mutta samalla uskon, että prosessien virtaviivaisuuden kehittäminen vaatii ketteryyttä ja vahvaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa. QHeat on nyt yhtiönä siinä vaiheessa, että kun virtaviivaistamme ja rakennamme liiketoimintaa ohjaavat prosessimme valmiiksi, siitä tulee iso menestystarina.”

Energiasektorin muutos vauhdissa sähköntuotannossa – nyt muutos tehdään lämmöntuotannossa

Sähköntuotannon saaminen hiilettömäksi etenee kovaa vauhtia. Kiinteistöjen lämmityksen vähähiilisyys on sen sijaan ollut murheenkryyni, johon on aiemmin ollut tarjolla vain muutamia vaihtoehtoja. Salmenvaaran mukaan suurimmat haasteet geotermisen lämmöntuotannon laajamittaiselle kehitykselle liittyvät investointihalukkuuden kasvattamiseen ja tukemiseen.

Salmenvaara muistuttaa, että kiinteistöomistajan näkökulmasta investoinnin kannattavuus on kaikki kaikessa, ja uusi ajattelumalli lämmöntuotannon omistajana voi olla aluksi investoijalle hankala omaksua. Nykyinen malli on sijoittajille tuttu ja täysin ulkoistettu: investoija ostaa liittymän ja operaattori huolehtii, että kiinteistöön tulee lämpöä. Uudenlainen ajattelu voi poistaa operaattorin välistä, jolloin investoija itse omistaa lämmöntuotantonsa. Salmenvaaran mielestä malli on houkutteleva erityisesti sen takia, että energian tuotantokustannuksista johtuvat hinnannousut eivät lukeudu omistajan murheisiin. Tarvitaan vain alkuinvestointi, ja kaivon valmistuessa lämpöä on saatavilla kiinteistön tarpeisiin.

”Geoterminen lämmöntuotantoteknologia muodostaa erilaisen markkinan siitä, mihin sijoittavat ovat mahdollisesti tottuneet. Ajattelutavan muutoksessa voi monella olla vielä epävarmuutta. Päästö- ja tuottotavoitteet kuitenkin tukevat päätöstä investoida uusiutuvaan energiaan”, Salmenvaara toteaa

 

Lisätietoja:

Rami Niemi, teknologiajohtaja, Quantitative Heat Oy, rami.niemi@qheat.fi, puh. 050 3742441