Tag

lämpökaivo
luminen kallio
QHeatin geotermiset kaivot tuottavat puhdasta, ehtymätöntä ja omavaraista energiaa suurille kiinteistöille. Kiinteistösijoittajille geoterminen energia on hyvä keino vastata tulevaisuuden vastuullisuusvaatimuksiin. Rahan hinta Vastuullisuus on pitkään merkinnyt pehmeitä arvoja ja kädenlämpöisten raporttien kirjoittelua. Näin ei enää ole: tänä päivänä ja tästä eteenpäin vastuullisuus on kiinteä osa kovaa bisnestä. Näin myös kiinteistösijoittamisessa. Uusiutuvaa energiaa hyödyntävä kiinteistö on...
Read More
Quantitative Heat Oy:n teknologialla toteutettu maalämpökaivo porattiin kahden kilometrin syvyyteen Lounavoima Oy:n Korvenmäen ekovoimalaitoksella Salossa. Kyseessä on toinen kuudesta ekovoimalaitokselle suunnitellusta lämpökaivosta. ”Tämä on valtava harppaus geoenergian hyödyntämisessä”, iloitsee QHeatin toimitusjohtaja Erika Salmenvaara. Korvenmäen ekovoimalaitokselle valmistunut 2008 metriin porattu lämpökaivo on kohteen toinen ja syvin QHeatin teknologialla toteutettu kaivo. ”Teknologiamme näkökulmasta 30 prosentin lisäys 1500...
Read More
Ilmastorahasto teki noin puolitoista vuotta sitten rahoituspäätöksen QHeatin keskisyvien lämpökaivojen uuden ja entistä tehokkaamman poraamiskaluston hankintaa varten. QHeat on sen jälkeen saanut valmiiksi kolme lämpökaivoprojektia Suomessa, ja ensimmäinen kansainvälinen projekti Virossa on käynnistynyt. QHeatin toimitusjohtaja Erika Salmenvaara kertoi viime kuukausien merkittävimmistä virstanpylväistä. Geoterminen lämmöntuotanto on kehittyvä toimiala, jolla on paljon potentiaalia ilmastotoimenpiteissä muun muassa lämmöntuotannon...
Read More
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland edistää uusiutuvan energian käyttöä ja parantaa energiatehokkuutta jakamansa energiatuen kautta. Energiatuen etusijalla ovat uuden teknologian hankkeet, joiden merkitys on keskeinen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiatavoitteiden kannalta. Kokonaisuudessaan energiatukea on varattu valtion vuoden 2023 talousarviosta noin 250 miljoonaa euroa. Toukokuuhun mennessä Business Finland ei ollut saanut yhtäkään uuden teknologian hyödyntämiseen tähtäävää energiatukihakemusta vuodelle 2023. ”QHeatin keskisyvät...
Read More
Lämmön kierrätyksessä on paljon käyttämätöntä potentiaalia, kirjoittaa lämpökaivoyrityksen johtaja mielipidekirjoituksessaan. Suuri marketti tai kauppakeskus paitsi käyttää, myös tuottaa valtavasti lämpöenergiaa. Jäähdytysjärjestelmistä syntyvä energia ja poistoilman lämpö muodostavat yhdessä merkittävän lämmönlähteen. Suuret marketit ovat jo ottaneet jäähdytyksestä syntyvän lauhde-energian hyötykäyttöön. Esimerkiksi suuri päivittäistavaraketju otti käyttöön vuonna 2019 ratkaisun, joka ottaa kauppakiinteistöjen kylmäjärjestelmien tuottaman lauhdelämmön ja poistoilman...
Read More
Geoterminen syvälämpökaivo Peijinkatu 8 Finnoo
Uudet lämpökaivot ovat askel kohti Suomen ensimmäistä geotermistä aluelämpöverkkoa. Finnoon Djupsundsbäckenissä otetaan pian lämmityskäyttöön 1 500 metrin syvyydestä kumpuava ehtymätön geoterminen energia. QHeatin sekä Avaran ja TA-Asunnot Oy:n yhteistyönä rakennettava geoterminen aluelämpöverkko tuottaa valmistuessaan lämmitysenergiaa kuudelle kerrostalolle, joiden yhteenlaskettu lattiapinta-ala on yhteensä 14 000 neliömetriä. ”Finnoon projektin ensimmäinen lämpökaivo on kesän aikana porattu pohjasyvyyteensä 1500 metriin,...
Read More
Ilmastorahasto esitteli kohdeyhtiöidensä ratkaisuja SuomiAreenan paneelissa. Geoterminen energia, kaasuturbiinit ja materiaalien talteenotto jätekuonasta ovat esimerkkejä teknologioista, jotka ratkovat ilmastonmuutoksen haasteita ja tarjoavat Suomelle kasvumahdollisuuksia. QHeatista tuli keväällä 2022 yksi Ilmastorahaston ensimmäisistä kohdeyhtiöistä, kun rahasto päätti tukea QHeatin kasvua 3,3 miljoonan euron pääomalainalla (lue aiempi tiedote tästä). QHeatin ratkaisua esiteltiin Ilmastorahaston SuomiAreena-paneelissa 12.7. ”Jotta energiaomavaraisuutta ja...
Read More
Geoterminen syvälämpökaivo Peijinkatu 8 Finnoo
Vuonna 2022 QHeat poraa ensimmäistä kertaa viittä geotermistä kaivoa yhtä aikaa. Espoon Finnoossa QHeat poraa kaksi geotermistä lämpökaivoa Finnoon Syvälämpö Oy:lle. Espoon Niittykummussa QHeat toteuttaa kolme kaivoa paikalle rakennettavan asuinkorttelin tarpeisiin NREP:lle. Molemmissa kohteissa lämpökaivojen tavoitesyvyys on 1500–1600 metriä. Kallion laatu määrittää sen, kuinka syvälle kaivoja voidaan porata. Ennen uuden lämpökaivoprojektin aloittamista tehdään kallioperän kartoitus, jolla...
Read More
Ilmastorahaston 3,3 miljoonan euron pääomalainan ansiosta QHeat päivittää porauskalustoaan, mikä voi tulevaisuudessa lyhentää lämpökaivon porausvaiheen kestoa jopa puolella. Rahoitus vauhdittaa hajautetun ja päästöttömän lämmöntuotannon yleistymistä, sillä tehokkaampi porausprosessi tekee QHeatin teknologiasta entistäkin houkuttelevamman vaihtoehdon asiakkaille. Suomen valtion erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto Oy on päättänyt myöntää QHeatille 3,3 miljoonan euron pääomalainan. Ilmastorahaston toiminta keskittyy torjumaan ilmastonmuutosta sekä edistämään...
Read More