Tag

syvälämpö
Koaksiaaliseen virtaukseen perustuvassa kaivossa veden lämpötilaerot saadaan säilytettyä ja virtauksen suunta lämpökaivon putkissa voidaan kääntää, jolloin kaivoja voidaan käyttää myös kiinteistöjen jäähdytykseen ja lämpöenergian varastoimiseen.   Noin 300 metriä syviä maalämpökaivoja käytetään jo yleisesti esimerkiksi omakotitalojen lämmityksessä.  Toimivia ratkaisuja on tilattavissa useilta kaivovalmistajilta.   Kallioperä kuitenkin muuttuu sitä lämpimämmäksi, mitä syvemmälle maan pinnasta edetään. Kilometrin syvyydessä lämpötila...
Read More
Geoterminen syvälämpökaivo Peijinkatu 8 Finnoo
Vuonna 2022 QHeat poraa ensimmäistä kertaa viittä geotermistä kaivoa yhtä aikaa. Espoon Finnoossa QHeat poraa kaksi geotermistä lämpökaivoa Finnoon Syvälämpö Oy:lle. Espoon Niittykummussa QHeat toteuttaa kolme kaivoa paikalle rakennettavan asuinkorttelin tarpeisiin NREP:lle. Molemmissa kohteissa lämpökaivojen tavoitesyvyys on 1500–1600 metriä. Kallion laatu määrittää sen, kuinka syvälle kaivoja voidaan porata. Ennen uuden lämpökaivoprojektin aloittamista tehdään kallioperän kartoitus, jolla...
Read More
Ilmastorahaston 3,3 miljoonan euron pääomalainan ansiosta QHeat päivittää porauskalustoaan, mikä voi tulevaisuudessa lyhentää lämpökaivon porausvaiheen kestoa jopa puolella. Rahoitus vauhdittaa hajautetun ja päästöttömän lämmöntuotannon yleistymistä, sillä tehokkaampi porausprosessi tekee QHeatin teknologiasta entistäkin houkuttelevamman vaihtoehdon asiakkaille. Suomen valtion erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto Oy on päättänyt myöntää QHeatille 3,3 miljoonan euron pääomalainan. Ilmastorahaston toiminta keskittyy torjumaan ilmastonmuutosta sekä edistämään...
Read More