Tebatti 30.10.2022: Lämpöä taloon lähimmästä kauppakeskuksesta? Se voisi olla mahdollista

Lämmön kierrätyksessä on paljon käyttämätöntä potentiaalia, kirjoittaa lämpökaivoyrityksen johtaja mielipidekirjoituksessaan.

Suuri marketti tai kauppakeskus paitsi käyttää, myös tuottaa valtavasti lämpöenergiaa. Jäähdytysjärjestelmistä syntyvä energia ja poistoilman lämpö muodostavat yhdessä merkittävän lämmönlähteen.

Suuret marketit ovat jo ottaneet jäähdytyksestä syntyvän lauhde-energian hyötykäyttöön. Esimerkiksi suuri päivittäistavaraketju otti käyttöön vuonna 2019 ratkaisun, joka ottaa kauppakiinteistöjen kylmäjärjestelmien tuottaman lauhdelämmön ja poistoilman lämmön tehokkaasti talteen. Tämä talteen otettu lämpöenergia kierrätetään takaisin markettien lämmitykseen. Ratkaisu vähentää kauppakiinteistöjen ostolämmön tarvetta 85–95 prosenttia.

Esimerkki osoittaa, että lämpöenergian kierrätyksen potentiaali on merkittävä. Toistaiseksi energiakierrätyksen hyödyt tulevat kuitenkin ensisijaisesti kauppakiinteistöille. Lisäksi malli, jossa kauppa myy ylijäämälämmön kaukolämpöverkkoon, ei ole tehokas.

Lauhdelämmön syöttäminen kaukolämpöverkkoon vaatii erityisen lämpöpumpun, jonka investointikustannukset ovat suuret. Lisäksi haasteena on verkkoon myydyn lämmön hinta, jonka kaukolämpöyhtiöt ovat painaneet alas. Jäähdytyksestä ja poistoilmasta kerättyä lämpöenergiaa kannattaa siksi syöttää ensisijaisesti lähikiinteistöihin.

 

Geotermisessä aluelämpöverkossa lämpöenergiaa kierrätetään kiinteistöjen välillä, samalla kun geotermiset lämpökaivot tuottavat tarvittaessa lisäenergiaa. Geotermiset kaivot toimivat myös ylimääräisen lämpöenergian varastona.

 

Marketit ovat ylijäämäisiä lämmön suhteen

Marketit ovat suuren osan vuodesta lämmön suhteen nettoylijäämäisiä. Erityisesti välikausina kauppakeskuksilla ja suurilla marketeilla on liikaa lämpöä, kun taas asuinkiinteistössä lämmitysenergiaa on liian vähän: kaupat jäähdyttävät jo silloin, kun asuinkiinteistöt vielä lämmittävät. Lisäksi asuinkerrostalot tarvitsevat kaikkina aikoina esimerkiksi lämmintä käyttövettä, jota on mahdollista lämmittää kauppakeskusten hukkalämmöllä.

Kytkemällä kauppakiinteistö geotermiseen paikallislämpöverkkoon tätä ylijäämäenergiaa on mahdollista hyödyntää nykyistä tehokkaammin.

Aluelämpöverkossa lämpö- ja jäähdytysenergiaa kierrätetään energiaylijäämäisten ja alijäämäisten kiinteistöjen välillä samalla kun geotermiset kaivot tuottavat lisälämmitysenergiaa ja varastoivat ylijäämäistä lämpöä. Noin 2 000 metriä syviä lämpökaivoja voi hyödyntää myös jäähdytykseen ja energian varastoimiseen. Kaivoon liittyvä lämpöverkko mahdollistaa lisäksi hukkalämmön hyödyntämisen.

Geoterminen energia vähentää kiinteistöjen lämmityksestä syntyviä ilmastopäästöjä jopa 95 prosenttia. Lämpökaivojen ainoat ilmastopäästöt syntyvät lämpöpumpun käyttämästä sähköenergiasta. Jos pumpun käyttämä sähköenergia on 100-prosenttisesti uusiutuvaa, ei päästöjä synny lainkaan.

Jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä riittävän tehokkaasti, tarvitaan rohkeutta ajatella energiantuotantoa uudella tavalla. Jos oikeanlaista aloitekykyä löytyy, lähitulevaisuudessa suuret kauppakeskukset ja marketit voivat olla aktiivisia lähilämmön tuottajia ja koko naapuruston ilmastotalkoiden johtotähtiä.

Rami Niemi
Teknologiajohtaja, Quantitative Heat

Tämä mielipidekirjoitus julkaistiin Talouselämän Tebatti-palstalla 30.10.2022.