Mitä on syvälämpö?

 

Qheatin syväkaivot – vaihtoehtoinen energiamuoto

Qheat-syvämaalämpö on päästötön, turvallinen ja vieläpä edullinen vastaus maapallomme polttavimpiin ongelmiin – hiilenpolttoon, sekä muiden epäekologisten energiamuotojen käyttöön. Hyödynnämme uusiutuvien luonnonvarojen koko potentiaalin tuottamalla geotermistä energiaa innovatiivisella teknologialla, joka mahdollistaa sekä kallioperästä otetun lämpöenergian käyttämisen että sen palauttamisen jäähdytysenergiana takaisin säilöön. Tämä vaihtoehtoinen energiamuoto soveltuu erityisesti suurille kiinteistömassoille, jopa tiiviiseen rakentamiseen.

Miten syvämaalämpö eroaa perinteisestä maalämmöstä?

Merkittävin ero näiden kahden välillä on, että syvä geoterminen lämpö ulottuu tavallista maalämpöä huomattavasti syvemmälle, noin 1-3 kilometrin syvyyteen, jossa lämpötilat ja virtausalat ovat suurempia. Tämän ansiosta syvät lämpökaivot pystyvät hyödyntämään suuremman määrän energiaa.

Myös putkitus sekä lämmönvaihtoneste eroavat perinteisestä maalämpötekniikasta. U-putken sijaan käytetään erityisesti syviä lämpökaivoja varten kehiteltyä koaksaaliputkea, sillä maalämpökaivoissa käytetty U-putkitekniikka ei sovellu syviin kaivoihin. Glykolin sijaan koaksaaliputkessa virtaa vesi.

Ratkaiseva erotekijä Qheatin syvissä lämpökaivoissa on innovatiivinen teknologia, joka estää lämmöstä luopumisen ja jäähtymisen. Näin otetaan hyöty irti myös talven kylmistä kuukausista, sillä kesällä saadaan säilöön jäähdytysenergiaa, jota voidaan käyttää talvella lämmitysenergiana.

Lue lisää energian varastoimisesta.

Mitä hyötyä on syvistä maalämpökaivoista?

Korkeiden lämpötilojen ansiosta yksi Qheat-energiakaivo vastaa jopa 30 perinteistä maalämpökaivoa ja mahdollistaa myös energian kausivarastoinnin. Tehoa ei kuitenkaan hankita luonnon kustannuksella, sillä mentäessä näinkin syvälle emme häiritse pinnan ekosysteemiä. Muistutettakoon vielä, että energiantuotanto on täysin päästövapaata!

Innovaatiomme ratkaisee niin ikään tilanpuutteen ongelman, sillä syvien kaivojen ansiosta rakentaminen onnistuu myös tiheämmille alueille. Qheat-syvälämpökaivoja voidaankin rakentaa jopa 50 metrin välein toisistaan.

Tämän tehokkuuden ansiosta Qheatin tarjoamasta puhtaasta energiasta on tullut halvinta energiaa myös kuluttajalle.

Miksi Qheat-syvälämpö?

 

Ilmastonmuutos on täällä, ja tarvitsemme uusia energiaratkaisuja, jotka kestävät myös seuraaville sukupolville. Qheatin geoterminen lämpöratkaisu hyödyntää maaperässämme piilevän energian tehokkaammin kuin tavallinen maalämpö, sillä kollektoriteknologia tuottaa sekä lämmitys- että jäähdytysenergiaa. Energian kausivarastointi käyttää hyväksi myös olosuhteiden ja energiamarkkinoiden heiluntaa.

Käsilläsi on edullinen, ekologinen ja uusiutuva ratkaisu, joka soveltuu suurien kiinteistömassojen energiantuotannolle tiiviillä kaupunkialueilla. Valitsemalla Qheatin olet osaltasi mukana taistelussa hiilivapaan maailman puolesta – ja samalla säästät vieläpä kuluissa!